Concurs

La sfârșitul programului de stagii de practică, va fi organizat un concurs care va premia implicarea, creativitatea și inovarea participanților din grupul țintă al proiectului SurprisING. Criteriile care stau la baza modului în care vor fi acordate premiile pentru studenţii care finalizează stagiul de practică sunt disponibile în metodologia concursului.

În cadrul subactivității SA3.1 - Organizarea şi derularea stagiilor de practică, vor fi acordate 25 premii membrilor grupului țintă – studenţi care, pe baza stagiului de practică, descris detaliat în caietele de practică, vor realiza cele mai bune planuri de dezvoltare a carierei dar vor fi capabili şi să îşi dovedească spiritul creativ prin propunerea unei soluţii tehnice de îmbunătăţire a activităţii companiei în care s-a desfăşurat practica sau a unei idei de realizare a unui produs nou sau a unei idei de afacere inspirate de stagiul de practică realizat.

Documente de înscriere

Documentele necesare pentru depunerea dosarului de candidatură la competiția SurprisING sunt următoarele:

- cerere de înscriere (Anexa 1);

- dovada participării la activitățile proiectului (Anexa 2); se va realiza de către responsabilul grup țintă și/sau expertul organizare și monitorizare stagii de practică și program de consiliere;

- declaraţia de angajament individual (Anexa 3);

- declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa 6);

- caietul de practică;

- planul de dezvoltare a carierei (maxim 1 pagină);

- prezentarea unei soluţii tehnice de îmbunătăţire a activităţii companiei în care s-a desfăşurat practica sau a unei idei de realizare a unui produs nou sau a unei idei de afacere inspirate de practica realizată (maxim 1 pagină).

Suplimentar, studenții trebuie să îndeplinească două condiții cumulative:

- să fi respectat regulile de conduită specifice eticii universitare pe durata de desfășurare a proiectului;

- să fi participat la activitățile dedicate studenților organizate în cadrul proiectului, respectiv stagiul de practică și sesiunile de consiliere și orientare în carieră.

După evaluarea documentelor transmise electronic pe adresa de e-mail octavian.mircea@ugal.ro sau depuse fizic la Facultatea de Inginerie, corp B, sala B05 (Luni-Vineri, între orele 8:30 - 15:00), pe data de 25 Iulie 2023, începând cu ora 09.00, se va organiza o sesiune de prezentări orale în care studenții înscriși vor prezenta (în PowerPoint), activitățile realizare în timpul practicii și a informațiilor din caietul de practică, planul de dezvoltare a carierei și prezentarea unei soluţii tehnice de îmbunătăţire a activităţii companiei în care s-a desfăşurat practica sau a unei idei de realizare a unui produs nou sau a unei idei de afacere inspirate de practica realizată).

Calendar concurs

07 Iulie 2023 - 23 Iulie 2023, ora 24:00

Transmiterea documentelor de înscriere în competiția SurprisING

25 Iulie 2023, ora 09.00

Susținerea prezentărilor (Facultatea de Inginerie, corp B, sala B05)

26 Iulie 2023, ora 12.00

Depunerea contestațiilor

28 Iulie 2023, ora 12.00

Soluționarea contestațiilor

28 Iulie 2023, ora 16.00

Afișarea rezultatelor

Evaluarea studenţilor se va face de către o comisie formată din experții proiectului, validată de tutorii de practică, iar cei mai buni 25 studenţi vor fi premiaţi cu suma de 4700 lei/student.